Ngành Công nghiệp Phần mềm trong Công nghiệp 4.0

Ngành Công nghiệp phần mềm có vai trò rất lớn tới các cuộc cách mạng công nghiệp. Từ lập trình nhúng trong các thiết bị điện tử đến phát triển các phần mềm điều khiển và giám sát trong quá trình sản xuất.

Hệ thống quản lý MRP (Material requirements planning – Kế hoạch nhu cầu vật liệu) dùng để lập kế hoạch sản xuất, lập lịch và kiểm kê hàng hoá thường được sử dụng trong nhà máy. Đây là một hệ thống phần mềm được phát triển từ những năm 1970. Sau đó phát triển lên hệ thống MRP II (Manufacturing Resource Planning – Kế hoạch tài nguyên nhà máy).

Hệ thống MRP II quản lý hầu như toàn bộ tài nguyên nhà máy như kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính nhà máy, phân tích và dự đoán, theo dõi chất lượng sản phẩm, quản lý sản phẩm, vận chuyển đến đầu cuối người tiêu dùng.

Hệ thống thực thi sản xuất MES (Manufacturing Execution Systems) cũng giống như ERP hay MRP II. Đây là một hệ thống máy tính dùng trong nhà máy, hệ thống này theo dõi từ chất liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra. MES bao gồm nhiều chức năng hoạt động như: quản lý vòng đời sản phẩm, lên kế hoạch, lập lịch, theo dõi và giám sát chất lượng sản phẩm, quy trình.

Câu hỏi đặt ra là hệ thống Quản trị tài nguyên doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Plan) và MES có thể tích hợp hoạt động cùng nhau được không và nếu được thì hoạt động như thế nào? Đây là những thách thức cho ngành công nghiệp phần mềm trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0

Ngành công nghiệp phần mềm hiện nay đang phát triển các công nghệ và giải pháp trong việc xử lý dữ liệu lớn (Big Data), dùng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển thêm các ngôn ngữ lập trình mới, công nghệ Robotics,…Dù vậy, đây chỉ là bước đầu trong việc phát triển các kịch bản với những dự án thử nghiệm ở một số quốc gia phát triển.

Bobytech company

(Ghi lại nguồn khi sao chép nội dung trên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *