Kiến trúc Mạng IOT

Như trong định nghĩa của IOT thì tất cả các thiết bị/đồ vật đều sử dụng địa chỉ IP và kết nối internet.

Ở đây chúng tôi chỉ liệt kê các giao thức và công nghệ được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới.

1. Mô hình kiến trúc của IOT.

Các giao thức và các công nghệ sử dụng trong IOT phân theo lớp giống như theo mô hình OSI và mô hình TCP/IP.

Mô hình tham khảo của David E Culler:

 

Mô hình tham khảo của Simon Ford – Director of IoT Platforms ARM:

Tổng hợp chi tiết của Tara Salman – http://www.cse.wustl.edu/csegsa/

 

2. Các Tổ chức và Hiệp hội.

 • ETSI – Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu gồm dự án Connecting Things Cluster.

 • IETF – Nhóm đặc trách kỹ thuật Internet gồm các dự án sau: CoRE working group (Constrained RESTful Environments), 6lowpan working group (IPv6 over Low power WPAN), ROLL working group (Routing Over Low power and Lossy networks).

 • IEEE – Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử.

 • IoT “Innovation Space”

 • OMG – http://www.omg.org/

 • Data Distribution Service Portal

 • OASIS – https://www.oasis-open.org

 • MQTT Technical Committee

 • OGC – http://www.opengeospatial.org/

 • Sensor Web for IoT Standards Working Group

 • W3C – https://www.w3.org/

 • Semantic Sensor Net Ontology.

 • Web of Things Community Group

 • EPC Global – https://www.gs1.org/epcglobal

 • The IEC – Uỷ ban Kỹ thuật Điện quốc tế và Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO.

 • RRG – Nhóm nghiên cứu về các định tuyến thuộc IETF.

 • HIPRG – Nhóm nghiên cứu về giao thức nhận dạng thiết bị thuộc IETF.

Các Hiệp hội:

Nguồn tham khảo:

https://en.wikipedia.org

http://www.cs.berkeley.edu/~culler/

http://www.cse.wustl.edu/csegsa/

Bobytech company

(Ghi lại nguồn khi sao chép nội dung trên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *