Giới thiệu dự án Arduino – Các loại Board Arduino

1. Lịch sử Arduino. Arduino board là một vi điều khiển cho phép bạn kết nối thế giới vật lý đến thế giới computer. Board đầu tiên được sản xuất dưới dạng bản quyền mã nguồn mở, điều này cho phép board có thể được thiết kế cho mọi người có thể sao chép, tái […]