Tiền ảo Cryptocurrency

1. Cryptocurrency (Crypto Currency) Là một tài sản số (digital asset). Cryptocurrency được tạo như thế nào? Nó như là một phần thưởng cho người thực hiện quá trình kiểm tra, xác thực, chấp nhận giao dịch và thêm giao dịch này vào sổ cái (blockchain). Phần thưởng sẽ là biểu tượng, ví dụ như […]

Công Nghệ Blockchain

1. Blockchain là gì? Chain of block lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1991 bởi Stuart Haber và W. Scott Stornetta về mật mã bảo mật trong ngành Công nghệ thông tin. Đến năm 1992 Bayer, Haber và Stornetta  kết hợp cây Merkle (Merkle tree hay Hash tree) sử dụng hàm băm (hash […]

Kiến trúc Mạng IOT

Như trong định nghĩa của IOT thì tất cả các thiết bị/đồ vật đều sử dụng địa chỉ IP và kết nối internet. Ở đây chúng tôi chỉ liệt kê các giao thức và công nghệ được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới. 1. Mô hình kiến trúc của IOT. Các giao thức […]

Mô hình tham chiếu OSI

Mô hình tham chiếu OSI được tạo bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization), mô hình OSI bao gồm 7 lớp như hình bên dưới. Mỗi lớp có vai trò tạo ra gói dữ liệu cùng với các thông tin mô tả về gói dữ liệu đó, sau đó gói dữ liệu này sẽ […]

Bộ Giao thức TCP/IP

Năm 1969, Bộ Quốc phòng Mỹ thông qua tổ chức ARPA (Advance Research Projects Agency, ngày nay gọi là DARPA) và các đối tác như các trường đại hoc, các công ty và tổ chức nghiên cứu tạo nên một mạng 4-node gọi là mạng ARPANET. Đây là mạng đầu tiên phát triển cho đến […]

Networks là gì?

Mạng (Networks) là một mô hình bao gồm nhiều thành phần, các thành phần cơ bản nhất bao gồm các máy tính, thiết bị Router và Switch. Router dùng để truyền thông tin giữa các máy tính không cùng một mạng. Switch thì bao gồm hai loại, Switch Layer2 thì kết nối các máy tính […]

Ngành Công nghiệp Phần mềm trong Công nghiệp 4.0

Ngành Công nghiệp phần mềm có vai trò rất lớn tới các cuộc cách mạng công nghiệp. Từ lập trình nhúng trong các thiết bị điện tử đến phát triển các phần mềm điều khiển và giám sát trong quá trình sản xuất. Hệ thống quản lý MRP (Material requirements planning – Kế hoạch nhu […]

Thiết bị phần cứng trong IOT

Phần cứng có chức năng thực hiện tiếp nhận, xử lý, điều khiển và phản hồi. Phần cứng bao gồm sensors, actuators. Ngoài ra để kết hợp các thành phần này thì chúng ta cần mạch tích hợp (board) để kết nối, lập trình, điều khiển, xử lý và lưu trữ. 1. Actuator:  thường gọi […]

Internet của Vạn vật IOT

Internet của Vạn vật – IOT được dùng đầu tiên bởi Kevin Ashton vào năm 1999, đề cập đến các vấn đề nhận dạng đối tượng(thing) và miêu tả chúng trong cấu trúc giống như internet. Các đại gia công nghệ trên thế giới đang bước vào cuộc chạy đua quyết liệt về các giải […]

Tìm hiểu về Công nghiệp 4.0

Có rất nhiều khái niệm, mô hình và cách thức hoạt động về nền Công nghiệp 4.0 (Industrie 4.0) và Cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 (fourth industrial revolution). Tuy nhiên, sự phát triển liên tục của khoa học công nghệ trên thế giới làm thay đổi khái niệm cũng như cách thức hoạt […]