FPGA – Field-Programmable Gate Arrays

FPGA viết tắt của Field-Programmable Gate Arrays là một mạch tích hợp đặc biệt hoặc một Chip có thể lập trình trong phạm vi của nó sau khi được chế tạo ra. FPGA bao gồm ba khối cơ bản, đó là: Logic Gates. Flip-Flop + Memories. Wires. FPGA có thể làm mọi thứ, hoặc chúng […]