Hướng dẫn sử dụng Máy đo SpO2

Máy đo độ bảo hoà oxi trong máu SpO2 Máy đo độ bảo hoà oxi trong máu SpO2 (Oxygen Saturation) dùng xác định tỷ lệ phần trăm oxi nhiều nhất có thể được vận chuyển bởi hemoglobine (Hb – đây là thành phần quan trọng nhất của máu) đến các nơi cần thiết trong cơ […]