Thiết bị nhớ bằng vật liệu từ

Cho đến nay, các vật liệu từ tính như băng từ, đĩa từ được sử dụng rộng rãi để lưu trữ thông tin trong các hệ thống máy tính. Thông tin ghi trên các vật liệu từ rất dễ bị phá hủy nếu như để gần với một vật có từ tính. Các từ trường […]

Các tham số của bộ Vi Xử Lý

1. Công suất của bộ Vi xử lý Công suất (power) của bộ VXL là khả năng xử lý dữ liệu, nó gồm có những đặc điểm sau đây: Độ dài từ dữ liệu ( Data word length), đơn vị tính bằng byte. addressing capacity: dung lượng địa chỉ. instruction execute speed: tốc độ thi […]

Phân loại và Cấu trúc bộ nhớ

1. Phân loại các bộ nhớ 1.1 Phân theo kiểu truy cập: Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM (Random Access Memory): Tất cả các vùng chứa dữ liệu trong bộ nhớ loại này được truy cập để ghi hoặc đọc tự do và tồn tại trong quảng thời gian truy nhập như nhau. RAM […]