Vi điều khiển – MicroController

Vi điều khiển là một hệ thống Vi xử lý đầy đủ tích hợp trong một chip vi mạch, thường được gọi là vi điều khiển đơn chip và chủ yếu sử dụng cho thực hiện các chức năng điều khiển. Các bộ vi điều khiển được phát triển để thỏa mãn nhu cầu thiết […]