Mô hình tham chiếu OSI

Mô hình tham chiếu OSI được tạo bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization), mô hình OSI bao gồm 7 lớp như hình bên dưới. Mỗi lớp có vai trò tạo ra gói dữ liệu cùng với các thông tin mô tả về gói dữ liệu đó, sau đó gói dữ liệu này sẽ […]

Bộ Giao thức TCP/IP

Năm 1969, Bộ Quốc phòng Mỹ thông qua tổ chức ARPA (Advance Research Projects Agency, ngày nay gọi là DARPA) và các đối tác như các trường đại hoc, các công ty và tổ chức nghiên cứu tạo nên một mạng 4-node gọi là mạng ARPANET. Đây là mạng đầu tiên phát triển cho đến […]

Networks là gì?

Mạng (Networks) là một mô hình bao gồm nhiều thành phần, các thành phần cơ bản nhất bao gồm các máy tính, thiết bị Router và Switch. Router dùng để truyền thông tin giữa các máy tính không cùng một mạng. Switch thì bao gồm hai loại, Switch Layer2 thì kết nối các máy tính […]