Tổng quan về Kỹ thuật Vi Xử Lý

1. Khái niệm về Vi Xử lý Vi Xử Lý là một vi mạch có mức tích hợp rất lớn (VLSI – Very Large Scale Integrated circuit) có thể lập trình được, và dưới sự điều khiển của chương trình chứa trong bộ nhớ, nó thực hiện các phép tính số học, logic, các phép […]