Hướng dẫn Cài đặt ứng dụng IP Pro và EseeCloud

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng IP Pro và EseeCloud cho hệ thống Wireless CCTV IP Camera. Hệ thống Wireless CCTV IP Camera sử dụng đầu NVR (Network Video Recoder) kết nối với IP Camera qua giao diện vô tuyến chuẩn không dây wifi với tần số là 2.4GHz. Tiện lợi trong quá trình triển […]