Hệ thống thông tin di động – Mobile Communication System

Lịch sử phát triển hệ thống thông tin di động trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn người ta gọi là mỗi thế hệ của hệ thống thông tin di động. Các giai đoạn phát triển của hệ thống thông tin di động được mô tả như hình:

 

Hệ thống thông tin di động 1G

Các chuẩn trong thế hệ 1G sử dụng kỹ thuật đa truy nhập theo tần số tương tự, điều chế sử dụng phương pháp điều tần. Các thông số của các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ nhất tiêu biểu được cung cấp theo bảng sau:

Nhược điểm của hệ thống 1G:

  • Phân bố tần số rất hạn chế, dung lượng nhỏ.

  • Chất lượng truyền tin kém.

  • Giá thành thiết bị cao, cồng kềnh.

  • Bảo mật cuộc gọi kém.

  • Không tương thích giữa các hệ thống với nhau.

BOBYTECH Company

(Ghi rõ lại nguồn khi sao chép nội dung trên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *